• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2019
Về sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục IV Phần A Danh mục về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 56/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 11/12/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/12/2019
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Út
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2019 và được áp dụng thực hiện từ ngày 11/11/2019.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.