• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
Số ký hiệu 70/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/12/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/01/2020
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2020 và được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Lí do hết hiệu lực hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định tại văn bản Ngày hết hiệu lực 01/01/2021
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.