• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/06/2020
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Long An
Số ký hiệu 22/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/06/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/06/2020
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Phòng, chống tệ nạn xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.