• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 27/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 02/07/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/07/2020
Nguồn thu thập Công báo tỉnh Ngày đăng công báo 02/07/2020
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.