• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/08/2020
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Long An
Số ký hiệu 36/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/08/2020
Nguồn thu thập Công báo tỉnh Ngày đăng công báo 17/08/2020
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính hành chính sự nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.