• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 37/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 25/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/09/2020
Nguồn thu thập Công báo tỉnh Ngày đăng công báo 31/08/2020
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hành chính tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.