• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2020
Về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
Số ký hiệu 39/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/09/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/10/2020
Nguồn thu thập Văn bản điện tử Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tư vấn pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.