• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/06/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 20/03/2018
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên
Số ký hiệu 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC Ngày ban hành 23/05/2006
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 18/06/2006
Nguồn thu thập Công báo số 03 + 04, năm 2006 Ngày đăng công báo 03/06/2006
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Văn Tá
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Trọng Điều
Bộ Tài chính Thứ trưởng Lê Thị Thu Ba
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên cấp huyện, Chấp hành viên cấp tỉnh được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004; chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Công chứng viên được tính hưởng kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2005
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.