• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/04/2010
Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số
Số ký hiệu 20/2010/NĐ-CP Ngày ban hành 08/03/2010
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 29/04/2010
Nguồn thu thập Công báo số 127+128, năm 2010 Ngày đăng công báo 21/03/2010
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.