• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2014
Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Số ký hiệu 01/2011/TT-BTTTT Ngày ban hành 04/01/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/02/2011
Nguồn thu thập Công báo số 61+62, năm 2011 Ngày đăng công báo 19/01/2011
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 22/2013/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Ngày hết hiệu lực 15/02/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.