• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/05/2011
Sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số
Số ký hiệu 18/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 17/03/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 12/05/2011
Nguồn thu thập Công báo số 159+160, năm 2011 Ngày đăng công báo 26/03/2011
Ngành
  • Y tế
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.