• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/11/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 29/10/2012
Ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An
Số ký hiệu 45/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/10/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/11/2010
Nguồn thu thập Công báo tỉnh Long An Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Dương Quốc Xuân
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quyết định: - Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định dạy thêm học thêm các môn văn hóa của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An. - Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 08/4/2008 của UBND tỉnh về việc bổ sung Điều 10 quy định dạy thêm học thêm các môn văn hóa của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 58/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An Ngày hết hiệu lực 29/10/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.