• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/09/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 13/01/2014
V/v ban hành Tiêu chuẩn chung Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cấp Sở và cấp Huyện
Số ký hiệu 3911/2004/QĐ-UB Ngày ban hành 16/09/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 16/09/2004
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Dương Quốc Xuân
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn chung Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cấp Sở và cấp Huyện để các Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã làm cơ sở xem xét bổ nhiệm cán bộ.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 01/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ từ Chi Cục trưởng và tương đương trở xuống Ngày hết hiệu lực 13/01/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.