• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2014
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
Số ký hiệu 38/2014/TT-BTC Ngày ban hành 28/03/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/05/2014
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo 03/05/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.