• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2016
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Long An
Số ký hiệu 02/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 11/01/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/01/2016
Nguồn thu thập Công báo tỉnh Long An Ngày đăng công báo 05/04/2016
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Đỗ Hữu Lâm
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.