• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2021
Về việc triển khai Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở áp dụng trong hoạt động của cơ quan nhà nước và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Long An
Số ký hiệu 09/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/02/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/03/2021
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
  • Văn hóa cơ sở
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phó Chủ tịch Phạm Tấn Hòa
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.