• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 16/08/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 22/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 13/03/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/05/2013
Nguồn thu thập Công báo số 165+166, năm 2013 Ngày đăng công báo 21/03/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.