• Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định

  26/04/2022

  06/05/2022

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  26/04/2022

  06/05/2022

 • Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ xét nghiêm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  02/12/2021

  12/12/2021

 • Nghị quyết 66/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định

  02/12/2021

  13/12/2021

 • Nghị quyết 67/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện tâm thần và Bệnh viện phục hồi chức năng của tỉnh Nam Định

  02/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 54/2021/NQ-HĐND

  Ban hành định mức, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025

  02/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 98/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân tỉnh

  02/12/2021

  13/12/2021

 • Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND

  Về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định

  02/12/2021

  13/12/2021

 • Nghị quyết 53/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025

  02/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 65/2021/NQ-HĐND

  Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Nam Định

  02/12/2021

  12/12/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.