• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 88/2007/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/01/2007 Văn bản được ban hành 88/2007/QĐ-UBND
21/01/2007 Văn bản có hiệu lực 88/2007/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.