• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/12/2015 Văn bản được ban hành 51/2015/TTLT-BYT-BNV
25/01/2016 Văn bản có hiệu lực 51/2015/TTLT-BYT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.