• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/1994
  • Ngày hết hiệu lực: 16/05/2003
Về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu 22/CP Ngày ban hành 22/03/1994
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 22/03/1994
Nguồn thu thập Công báo số 8/1994; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Đang cập nhật Võ Văn Kiệt
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 34/2003/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải Ngày hết hiệu lực 16/05/2003
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.