• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2019
Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
Số ký hiệu 107/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 22/09/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực ...
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực - Bị bãi bỏ bởi Khoản 2, Điều 25 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP; - Bị bãi bỏ bởi Khoản 2, Điều 40 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP. Ngày hết hiệu lực 15/08/2019
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.