• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số ký hiệu 103/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 14/06/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực ...
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực - Bị bãi bỏ bởi Khoản 2, Điều 25 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP; - Bị bãi bỏ bởi Khoản 2, Điều 40 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.