• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2014
Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đỉnh chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học
Số ký hiệu 07/2009/QĐ-TTg Ngày ban hành 15/01/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/03/2009
Nguồn thu thập Công báo số 99+100, năm 2009 Ngày đăng công báo 30/01/2009
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 64/2013/QĐ-TTg Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập,cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện Ngày hết hiệu lực 01/01/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.