• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/10/2007
Phê duyệt Dự án "Điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010"
Số ký hiệu 148/2007/QĐ-TTg Ngày ban hành 10/09/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/10/2007
Nguồn thu thập Công báo số 683+684, 2007 Ngày đăng công báo 22/09/2007
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Tuyên Quang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.