• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Bãi bỏ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
Số ký hiệu 26/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 10/07/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/08/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định Chủ tịch Trần Văn Chung
Phạm vi
  • Tỉnh Nam Định

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.