• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/04/2020
Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Đinh năm 2020
Số ký hiệu 06/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 17/04/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 27/04/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định Chủ tịch Trần Văn Chung
Phạm vi
  • Tỉnh Nam Định

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.