• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/04/2020
Quy định hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử; tái bổ nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh
Số ký hiệu 08/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 17/04/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 27/04/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định Chủ tịch Trần Văn Chung
Phạm vi
  • Tỉnh Nam Định

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.