• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2020
Quy định mức chi đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 14/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/05/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/05/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Phó Chủ tịch Trần Lê Đoài
Phạm vi
  • Tỉnh Nam Định

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.