• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Số ký hiệu 18/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 02/06/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/06/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Ngô Gia Tự
Phạm vi
  • Tỉnh Nam Định

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.