• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 10/11/2006
Về việc ban hành Quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, Nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức
Số ký hiệu 466/1998/QĐ-TCCP- BCTL Ngày ban hành 05/09/1998
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/09/1998
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Bộ trưởng (Trưởng ban) Đỗ Quang Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Không còn phù hợp Ngày hết hiệu lực 10/11/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.