• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2010
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu 54/2010/QĐ-TTg Ngày ban hành 24/08/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/10/2010
Nguồn thu thập Công báo số 534+535, năm 2010 Ngày đăng công báo 06/09/2010
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.