• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
Số ký hiệu 14/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 05/02/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 31/03/2013
Nguồn thu thập Công báo số 107+108, năm 2013 Ngày đăng công báo 16/02/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Trợ giúp pháp lý
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 80/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007. Ngày hết hiệu lực 01/01/2018
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.