• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Số ký hiệu 06/2013/QĐ-TTg Ngày ban hành 24/01/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/03/2013
Nguồn thu thập Công báo số 83+84, năm 2013 Ngày đăng công báo 07/02/2013
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.