• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/05/2013
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể thao, Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTG ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ Tướng Chính Phủ
Số ký hiệu 693/QĐ-TTg Ngày ban hành 06/05/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/05/2013
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Tài chính
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.