• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2009
Ban hành quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu 01/2009/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/01/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 16/01/2009
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
  • Quản lý hoạt động xây dựng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Chủ tịch Trần Minh Oanh
Phạm vi
  • Tỉnh Nam Định

Thông tin áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra ngày 13/05/2017, bởi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ tư pháp
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.