• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 06/11/2015
Về việc tổ chức phong trào thi đua, công nhận danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm
Số ký hiệu 2022/2007/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/09/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/09/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Chủ tịch Trần Minh Oanh
Phạm vi
  • Tỉnh Nam Định

Thông tin áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, HTX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ…, thuộc các đơn vị nêu tại điểm 2, Điều 3
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định Ngày hết hiệu lực 06/11/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.