• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2009
Phê duyệt đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính Phủ từ năm 2008 đến năm 2012
Số ký hiệu 270/QĐ-TTg Ngày ban hành 27/02/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/02/2009
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.