• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/02/2012
Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu 222/QĐ-TTg Ngày ban hành 22/02/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/02/2012
Nguồn thu thập Công báo số 245 + 246 năm 2012 Ngày đăng công báo 07/03/2012
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổng hợp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.