• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015
Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số ký hiệu 32/2015/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 06/10/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/12/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1057 + 1058/2015 Ngày đăng công báo 21/10/2015
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ trưởng Cao Đức Phát
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. // Thông tư này bãi bỏ Quyết định số 3486/QĐ-BNN-TCCB ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục các vị trí công tác trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.