• Thông tư 11/2000/TT-NHNN14

  Hướng dẫn thực hiện việc giãn nợ, khoanh nợ và tiếp tục cho vay mới góp phần để khôi phục sản xuất sớm ổn định đời sống nhân dân tại vùng lũ lụt ở Đồng bằng Sông Cửu long theo nghị quyết số 15/2000/NQ-CP ngày 6 tháng 10 năm 2000 của chính phủ

  13/10/2000

  13/10/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 09/2000/TT-NHNN3

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng

  29/08/2000

  14/09/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 08/2000/TT-NHNN5

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ "về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài,văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam"

  04/07/2000

  19/07/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 07/2000/TT-NHNN7

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  28/04/2000

  13/05/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 06/2000/TT-NHNN1

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178 /1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

  04/04/2000

  19/04/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 05/2000/TT-NHNN1

  Hướng dẫn thi hành một số điểm về lập cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ

  28/03/2000

  13/04/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/2000/TT-NHNN3

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 04/9/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngân hàng

  28/03/2000

  12/04/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 03/2000/TT-NHNN5

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

  16/03/2000

  01/04/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 02/2000/TT-NHNN7

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

  24/02/2000

  09/02/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 06/1999/TT-NHNN14

  Hướng dẫn thực hiện việc xử lý nợ bị thiệt hại và cho vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

  02/12/1999

  02/12/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.