• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/2021
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 04/2021/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/04/2021 Văn bản được ban hành 04/2021/TT-NHNN
05/04/2021 Văn bản có hiệu lực 04/2021/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.