• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/10/2000
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 58-CT/TW
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/10/2000 Văn bản được ban hành 58-CT/TW
17/10/2000 Văn bản có hiệu lực 58-CT/TW
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.