• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/12/2000
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 100/2000/QĐ-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/12/2000 Văn bản được ban hành 100/2000/QĐ-UB
27/12/2000 Văn bản có hiệu lực 100/2000/QĐ-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.