• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2005
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 06/2005/CT-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/01/2005 Văn bản được ban hành 06/2005/CT-UB
20/01/2005 Văn bản có hiệu lực 06/2005/CT-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.