• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 81/2008/TTLT-BTC-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/09/2008 Văn bản được ban hành 81/2008/TTLT-BTC-BTP
25/10/2008 Văn bản có hiệu lực 81/2008/TTLT-BTC-BTP
15/01/2013 Văn bản hết hiệu lực 81/2008/TTLT-BTC-BTP
15/01/2013 Bị thay thế 209/2012/TTLT-BTC-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.