• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2017
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 30/2017/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/02/2017 Văn bản được ban hành 30/2017/QĐ-UBND
05/03/2017 Văn bản có hiệu lực 30/2017/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.