• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2010
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 6733/UBND-CN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/10/2010 Văn bản được ban hành 6733/UBND-CN
01/11/2010 Văn bản có hiệu lực 6733/UBND-CN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.