• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2008
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 20/2008/CT.UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/08/2008 Văn bản được ban hành 20/2008/CT.UBND
31/08/2008 Văn bản có hiệu lực 20/2008/CT.UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.