• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2010
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 08/2010/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/05/2010 Văn bản được ban hành 08/2010/CT-UBND
21/05/2010 Văn bản có hiệu lực 08/2010/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.